Arbeidsrett


LIGLs arbeidsrettsadvokater har god kompetanse innenfor de fleste arbeidsrettslige felter. Vi bistår et bredt spekter av arbeidsgivere innenfor alle bransjer, i tillegg til arbeidstakere og fagforeninger.

LIGL bistår jevnlig i saker om fisjon, fusjon, oppkjøp, overdragelse virksomhet og omorganiseringer. Rådgivning innen relevante arbeidsrettslige spørsmål for den aktuelle transaksjonen er en sentral del av denne bistanden.

Våre arbeidsrettsadvokater er erfarne når det gjelder konfliktløsning, forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Dataprogrammet Ida™ er nå en integrert del av vårt arbeidsrettslige arbeid, herunder i forbindelse med utarbeidelse av relevante avtaler og dokumentasjon i oppsigelsesprosesser.

Eksempler på saker vi ofte bistår i:

 • Arbeidskontrakter og konsulentavtaler
 • Konkurranseklausuler
 • Etiske retningslinjer og korrupsjon
 • Incentivordninger, bonus – og aksjeopsjonsprogrammer
 • Vern av immaterielle rettigheter
 • Personopplysninger og e-post
 • Utleie og innleie av arbeidskraft
 • Trakassering, varsling og diskriminering
 • Omstrukturering
 • Oppkjøp, fusjoner og due diligence
 • Inn- og outsourcing
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Gransking
 • Due dilligence
 • Permittering
 • Suspensjon
 • Oppsigelse og avskjed
 • Nedbemanning
 • Kontrolltiltak overfor ansatte
 • Forhandlinger
 • Mekling
 • Rettsak