Kontraktsrett og entreprise


LIGLs advokater har omfattende erfaring og kompetanse på det kontraktrettslige fagfeltet. Gode kontrakter forutsetter dessuten forståelse og kunnskap om den aktuelle kommersielle virkelighet eller bransje som kontrakten skal benyttes i. Vi bistår med å finne de gode løsningene som fungerer i praksis. 

Vi har kunnskapen og den kommersielle forståelsen som skal til for å balansere det juridiske opp mot det kommersielle behovet og interessene til partene i kontrakten.

Vi bistår jevnlig ved tilretteleggelse, utforming og forhandlinger av kontrakter. Dette gjelder både særegne kontrakter og eventuelle tilpasninger til standardkontrakter. Dataprogrammet Ida™ er en integrert del av vår forretningsmodell, og betyr at vi sparer mye kostbar tid på utforming av kontrakter og relevante sidedokumenter innenfor stadig flere områder .

Vi bistår også jevnlig  i forbindelse med tvister som oppstår under gjennomføring og avvikling av ulike kontrakter, herunder med prosedyre hvor dette blir nødvendig.