Skatt


Vi bistår klienter på enkelte områder innenfor skattesrett. Dette omfatter blant annet:
  • Valg av modell ved restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak 
  • Generasjonsskifte 
  • Skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte 
  • Bistand ved bokettersyn 
  • Skatterettslig due diligence
  • Eiendomsskatt