Øvrig forretningsjuss


Når komplekse forretningsjuridiske problemstillinger dukker opp, er det behov for både bredde- og dybdekompetanse. Vi tilbyr erfarne generalister og spesialister som arbeider tett sammen.

 
LIGL leverer forretningsjuridisk kompetanse supplert med teknisk IP-kompetanse og lawtech-løsninger til norsk næringsliv og privatpersoner, også utover de fagområdene som er særskilt nevnt på vår hjemmeside. Forretningsjus handler ikke om lover og regler alene, men om å se et større bilde. Vi forstår våre kunders utfordringer, ser deres muligheter og jobber for at de skal nå sine mål. Vår unike kombinasjon av juss, strategi og teknologi gir økt markedsforståelse, fleksibilitet og gjennomføringsevne som fører til bedre løsninger og merverdi for våre kunder.