LPO (Legal Process Outsourcing)


Til regnskaps- og revisjonsselskap og alle andre virksomheter som trenger juridiske selskapsdokumenter, lanserer vi nå en tjeneste der vi raskt og enkelt tilbyr produksjon av slike dokumenter.

Det som tradisjonelt har vært en dyr og tidkrevende prosess, er nå satt i system og effektivisert i Ida™. Selskapsdokumenter for fisjon, fusjon, oppkjøp, due diligence og kontrakter m.m. leveres innen svært kort tid, uten at det går på bekostning av kvalitet og sikkerhet – hvert enkelt dokument blir konfigurert og skreddersydd til oppdraget.

Dokumentene tar hensyn til restruktureringer og endringer både i for- og etterkant av hovedtransaksjonen (fusjonen, fisjonen, etc), og vi legger inn det som måtte være nødvendig av tilleggsdokumenter som aksjonæravtale, fusjonsavtale, intensjonsavtale, nye arbeidskontrakter, meldinger til kunder og leverandører. Alt skreddersydd til oppdraget – selvsagt.

Ida™ gjør at vi kan levere disse dokumentene svært mye raskere, mye rimeligere og til minst samme kvalitet som om tjenestene var levert på tradisjonelt vis. Dokumentene leveres til fastpris.

Det er selvfølgelig mulig å inkludere advokatrådgivning til oppdraget, noe som ofte gjøres for å utfylle og/eller kvalitetssikre kompetansen til våre oppdragsgivere.