LIGL IP Consult logo

Rethinking law™

Vi tør å tenke nytt i en bransje som er preget av umoderne arbeidsformer, og kombinerer tung juridisk kompetanse med markedsledende teknologi.

LIGL består av LIGL advokater AS, LIGL IP Consult AS og teknologiselskapet LIGL AS.


Bruk våre maler i Ida
Les mer

Moderne kompetanse & effektivitet

Vi har den juridiske spisskompetansen og forretningsforståelsen du kan forvente av et moderne forretningsadvokatfirma. Flere av våre advokater kommer fra ledende partnerstillinger i de største advokatfirmaene i Norge, og alle har lang erfaring innen sine rettsområder. Solid bransjeerfaring sikrer at vi bidrar til effektive prosesser preget av svært høy kvalitet. Vårt engasjement er personlig. Vi brukes derfor også som juridiske rådgivere og kommersielle sparringpartnere i den løpende driften av våre klienter.


Les mer om LIGL

Oslo

Stavanger

Hønefoss

Besøksadresse: Apotekergata 10, 0180 Oslo
Postadresse: Postboks 1474 Vika, 0116 Oslo
Sentralbord: 22 17 22 19
Kontaktperson: Fredny Bade
Besøksadresse: Grenseveien 21 (FOMO)
Postadresse: Grenseveien 21, 4313 Sandnes
Sentralbord: 22 17 22 19
Kontaktperson: Morten B. Tidemann
Besøksadresse: Søndre Torv 2B
Postadresse: Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss
Sentralbord: 22 17 22 19
Kontaktperson: Kjersti Fossum Engnæs