LIGL.

LIGL møter forventningene til et moderne og fremoverlent næringsliv om kostnadseffektive juridiske tjenester av høy faglig kvalitet. LIGL består av forretningsadvokatfirmaet LIGL advokater AS, IP-konsulentfirmaet LIGL IP Consult AS og legal tech-firmaet LIGL AS.

Vi har spisskompetanse innen selskapsrett/M&A, immaterialrett/teknologi/personvern, kontraktsrett, arbeidsrett og tvisteløsning.

I LIGL kombinerer vi tung juridisk og teknisk kompetanse med spesialutviklet programvare basert på kunstig intelligens (AI). Vår bistand blir dermed fokusert og kostnadseffektiv – og den gir resultater. Vi er de første i Norge som har dette som en grunnleggende del av vår leveransemodell.


Koronavirus: Viktige oppdateringer. Mer info

Bruk våre maler i Ida
Les mer

Moderne kompetanse & effektivitet

Vi har den juridiske spisskompetansen og forretningsforståelsen du kan forvente av et moderne forretningsadvokatfirma. Flere av våre advokater kommer fra ledende partnerstillinger i de største advokatfirmaene i Norge, og har lang erfaring innen sine rettsområder. Solid bransjeerfaring sikrer at vi bidrar til effektive prosesser preget av svært høy kvalitet. Vårt engasjement er personlig. Vi brukes derfor også som juridiske rådgivere og kommersielle sparringpartnere i den løpende driften av våre klienter.


Les mer om LIGL

Oslo

Stavanger

Hønefoss

Besøksadresse: Apotekergata 10, 0180 Oslo
Postadresse: Postboks 1474 Vika, 0116 Oslo
Sentralbord: 22 17 22 19
Kontaktperson: Fredny Bade
Besøksadresse: Bjødnabeen 4, Forus
Postadresse: Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger
Sentralbord: 22 17 22 19
Kontaktperson: Morten B. Tidemann
Besøksadresse: Søndre Torv 2B
Postadresse: Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss
Sentralbord: 22 17 22 19
Kontaktperson: Kjersti Fossum Engnæs